Formularz do rejestracji konta

Pola z pomarańczową ramką należy wypełnić obowiązkowo.


Podaj aktualny adres e-mail. Na ten adres przesyłane będą ważne informacje i powiadomienia.


Podaj numer identyfikacji podatkowej - NIP (10-cyfr)


Jeżeli jesteś w trakcie zakładania działalności, podaj nazwę, której będziesz używać w przyszłości.


Wskaż rodzaj przedsiębiorstwa, które ma być obsługiwane przez nasze biuro.


Wskaż rodzaj wybranej formy opodatkowania, w razie braku opodatkowania pozostaw opcję: ( Analiza formy podatkowej )

Adres siedziby:

/


Podaj miejsce i adres siedziby działalności

Lista oferowanych pakietów:
Wybierz ofertę płatności dopasowaną do możliwości, pierwszy miesiąc jest DARMOWY i BEZUMOWNY!!!

Pierwszy miesiąc obsługi:
Wybierz miesiąc księgowy, który jako pierwszy ma zostać rozliczony przez nasze biuro.

GAMT © 2010-2017 Biuro Rachunkowe. Dział Księgowości Internetowej T&T Kontakt »
Zamknij okno